Norsk hytte tradisjon i møte med moderne og innovative el-løsninger