Koronavirus/Covid19 Info!

Vi i Oslo Akershus Elektro & Klima As holder oss oppdatert på folkehelseinstituttets retningslinjer, og følger de tiltak som myndighetene oppfordrer bedrifter til å ta i forhold til koronavirus-utbruddet i Norge.

Vi håper på å opprettholde det gode samarbeidet med våre forretningspartnere, samt våre kunder i den kommende perioden.

Hos Oaek følger vi daglig med på oppdateringer fra folkehelseinstituttet, og alle ansatte opprettholder strenge hygienetiltak på jobb og i møte med kunder og ellers i andre forretningsforhold. Vi tar dette veldig alvorlig, og er med på den felles helsedugnaden norge nå står ovenfor.

Les mer om råd for bedrifter her:
https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/koronaviruset-rad-til-bedrifter

Følg med via folkehelseinstituttets nettsider her:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Eller via helsedirektoratet her:
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus

Med vennlig hilsen

OAEK – Oslo Akershus Elektro & Klima AS