Miljøfyrtårn

OAEK tar miljøansvar

Vi er stolte av å være en del av den grønne revolusjonen og engasjere oss i å skape en bærekraftig fremtid for kommende generasjoner. Hos OAEK tar vi vårt ansvar for miljøet på alvor, og en viktig del av vårt engasjement er gjennom miljøsertifiseringen med Miljøfyrtårn.

Hva er Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøsertifikat og en anerkjent standard for bedrifter, organisasjoner og virksomheter som ønsker å redusere sin miljøpåvirkning og drive mer bærekraftig.

Sertifiseringen legger vekt på kontinuerlig forbedring og gir konkrete verktøy for å redusere ressursforbruket, øke lønnsomheten og styrke bedriftens omdømme.

Vårt engasjement for miljøet

Vi tar aktivt del i å møte utfordringene knyttet til klimaendringer og miljøødeleggelser. Ved å bli Miljøfyrtårn-sertifisert, har vi forpliktet oss til å integrere miljøhensyn i vår daglige drift og kontinuerlig jobbe med å forbedre våre miljøprestasjoner.

Våre miljøvennlige tiltak

  • Redusert energiforbruk: Vi har implementert tiltak for å redusere vårt energiforbruk gjennom effektivisering av driftsprosesser og investering i energieffektive løsninger.
  •  
  • Avfallshåndtering: Vi har et strengt avfallshåndteringsprogram som fokuserer på avfallsminimering, kildesortering og resirkulering.
  •  
  • Transport og reise: Vi oppfordrer til bruk av miljøvennlige transportmetoder blant våre ansatte, samt å redusere unødvendige reiser gjennom digitale løsninger som videokonferanser.
  •  
  • Innkjøp og materialbruk: Vi prioriterer miljøvennlige og bærekraftige materialer ved innkjøp, samt jobber aktivt med å redusere bruk av engangsprodukter.

Vårt løfte til deg

Som Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift er vi forpliktet til å levere produkter/tjenester av høy kvalitet samtidig som vi tar vare på miljøet. Gjennom vår sertifisering streber vi etter å være en pålitelig og ansvarlig partner for våre kunder, samtidig som vi bidrar til en mer bærekraftig fremtid for alle.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om vårt miljøarbeid og hvordan vi kan hjelpe din bedrift med å ta grønne valg.