El-kontroll

El-sikkerhet

Eier og bruker av en bolig er ansvarlig for at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand. Dersom det oppstår brann i boligen din på grunn av arbeid som ikke har blitt utført etter lover og forskrifter kan du risikere at forsikringen din ikke gjelder.


Hvorfor bør du ta elkontroll?

Årsaken til brann er ofte feil i el anlegget eller feil bruk av elektrisk utstyr. 40 % av alle boligbranner i Norge starter i det elektriske anlegget. Branner tar liv og forårsaker store skader. Er du usikker på når og hvordan det elektriske arbeidet i boligen din ble utført? Har du flyttet på stikkontakter og utført andre småjobber selv? Er det lenge siden det elektriske anlegget ble sjekket ordentlig? Da er det grunn til å gå det etter i sømmene.

Hva er en Nek 405-2 elkontroll?

Nek 405-2 forsikringsgodkjent brannforebyggende elkontroll er en utvidet kontroll av det elektriske anlegget, utført av en NEMKO- eller Veritas-sertifisert kontrollør. Elkontroll for bolig  følger en fast prosedyre. Utfylt liste sendes forsikringsselskapet etter gjennomført kontroll. Eksempel på sjekkpunkter er inntak, sikringsskap, kabelinnføringer, isolasjonsresistans og verifikasjon av jordfeilbrytere.

Det er flere fordeler med å ta en elkontroll

Når eventuelle feil eller mangler er utbedret, vil godkjent kontroll kvalifisere med inntil 20% rabatt hos de fleste forsikringsselskaper sine hus- og innboforsikringer de neste fem årene. Du kan også slippe egenandel ved skader som er forårsaket av feil ved det elektriske anlegget. Det anbefales å ta en el-kontroll hvert 5 år.

Hva koster en 405-2 elkontroll?

  • Leilighet 2800 ink. MVA pr boligenhet inkludert ett sikringskap og inntil 30 km tur/retur.
  • Enebolig/rekkehus 3200 ink. MVA pr boligenhet inkludert ett sikringskap, garasje og inntil 30 km tur/retur.
  • Tillegg: Sikringskap ut over ett pr husstand 650 ink MVA
  • Tillegg: Ekstra bygning på samme eiendom 1000 ink MVA
  • Kontrollene er iht. krav fra forsikringsselskapene og må ikke forveksles med andre type kontroller som tilbys i markedet.