Brannsikkerhet og forebyggende tiltak

Brannsikring av boligen eller arbeidsplassen din er ekstremt viktig for å redusere risiko for skumle dødsbranner. Tar man bevisste forebyggende valg for brannsikkerhet skal man kunne redusere brannfare betraktelig.

Siden 1979 har det i gjennomsnitt omkommet 62 personer hvert år pga av brann, 80 % av disse i boligbrann. Bare hittil i 2019 har det omkommet 30 personer i dødsbranner i norge. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap begynte å registrere dødsfall som følge av brann i norge i 1979 med 91 omkomne, siden den gang har heldigvis dødsstatistikken gradvis gått nedover (dsb). Noe som kan ha sammenheng med økt kunnskap om brannsikring og brannvern. 

Forskrift om brannforebygging

Som huseier har du selv ansvaret for å kjenne til alle branntekniske krav som gjelder bygget. Loven om brannforebygging innebærer at du kjenner til bygningsdeler, installasjoner og utstyr som er nødvendig for å oppdage og begrense brann. Det er lovpålagt at du reduserer brannfare samt sørger for at andre som bruker bygget i like stor grad har informasjon om de brannforebyggende kravene/tiltakene. Dette betyr at du er forsiktig ved aktiviteter som kan føre til brann, at brannalarmanlegg og nok røykvarslere er i orden, at evakueringsrutiner og rømningsveier er på plass. Videre skal du som eier sørge for rutinemessig kontroll og vedlikehold av byggets sikkerhetstiltak og fyringsanlegg. Les forskrift om brannforebygging her: http://fal.cn/… 

Når det kommer til lover om elektriske anlegg legges ansvaret på de som påvirker sikkerheten til elektrisk anlegg og utstyr i hele anleggets levetid. Både prosjekterende (rådgivende ingeniører), utførende (elektroinstallatører), eiere og brukere har lovpålagt ansvar. Målet med loven om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, er å oppnå forsvarlig sikkerhet rundt ditt elektriske anlegg. Dette gjelder for mange ulike lavspenningsanlegg tilknyttet et eksternt forsyningsanlegg i alle typer byggverk: egen bolig, næringsvirksomhet, offentlig virksomhet, helseinstitusjoner, industri, jord og hagebruk, prefabrikerte bygg, campingvogner og campingplasser, fritidsbolig og hytter, marinaer, byggeplasser osv (http://fal.cn/…).

Nesten halvparten av alle branner i norge skyldes elektrisitet. 

Juletiden er den tiden i året hvor det omkommer flest mennesker i brann i norge, også ellers gjennom vinteren er det høye tall i dødsstatistikken. Sammenhengen kan bl.a sees mellom vinterkulda og kalde nordmenn. Høy belastning i det elektriske anlegget på grunn av for eksempel varmeovner og vedfyring fører til økt risiko for brann. Videre er det farlig med eldre elektriske anlegg som ikke klarer husstandens elektriske forbruk. Følg med på varmgang i gamle anlegg, ledninger, stikkontakter, som er en av hovedårsakene til brann i norge. 40 % av alle boligbranner skyldes elektrisk feil eller feil bruk av elektrisk utstyr skriver norsk brannvernforening. Feil installasjon av elektriske anlegg, manglende oppgradering, dårlig vedlikehold og overbelastning fører raskt til brann.

Vær bevisst på at bare en godkjent elektriker som oppfyller kravene i loven kan utføre vedlikehold, installasjon og oppgradering av elektriske anlegg. Privatpersoner skal ikke utføre store elektriske jobber selv, og bør vise stor forsiktighet og respekt for det med tanke på brannfare. Les mer om kvalifikasjonskravene her: http://fal.cn/…

I følge elsikkerhetsportalen gir disse punktene økt risiko for brann:

  • Feil på elektriske apparater
  • Feil bruk av elektriske apparater
  • Feil på det elektriske anlegget

Andre tiltak du som privatperson kan gjøre er å bruke trygge CE-merkede elektriske apparater/produkter, samt bruke dem på rett måte. Få installert komfyrvakt (I 45 % av brannvesenets brannutrykninger i 2018 var på grunn av tørrkoking på komfyren). Unngå å lade f.eks mobil på natten. Slå av og trekk ut støpslet når apparater ikke er i bruk. Bare bruk lyspærer med riktig effekt i forhold til det lampen tåler. Vaskemaskin og oppvaskmaskin o.l skal aldri stå på mens du sover eller ikke er hjemme. Og sist men ikke minst unngå å dekke til varmeovnen (elsikkerhetsportalen).

For våre kunders brannsikkerhet anbefaler OAEK:

  • Følg ofte med på ditt elektriske anlegg: Lukter det brent, knitrer eller kjennes det anlegg/støpsler/stikkontakter varmt ut? Er det lenge siden kontroll? 
  • Hyppig kontroll og vedlikehold av ditt elektriske anlegg og ved behov oppgradering virker brannforebyggende.
  • Unngå ulovlig elektrisk arbeid, elektriske jobber skal gjøres av godkjent registrert elektriker/el-virksomheter.
  • Smarthusteknologi – Trygt, sikkert og moderne el-system: smart regulering av oppvarming samt trygg oppvarming, komfyrvakt, og tilgang til overvåkningskameraer og brannalarm via app på telefonen så du har kontroll selv når du ikke er hjemme.

Er du usikker på hvordan det står til i ditt eller noen du er glad i sitt elektriske anlegg? Ønsker du oppgradering eller bare informasjon om trygge brannsikre el-løsninger?